Elan Tallinnas ja töötan vabakutselise portreekunstnikuna.

Suhtlen eesti ja vene keeles.

Õppisin:

Harkovi Kunsti koolis 1997-2002 aastal, kunsti õpetajaks, vabakutseliseks kunstnikuks.
Harkovi Disaini ja Kunsti Akadeemias 2002-2008 aastal, raamatute illustreerijaks.

 *I have chosen to draw portraits as my primary creation since all people are special and unique. Drawing the eyes is fascinating because it shows the depths of the soul. Face and body express character and habits. Sensing and understanding these qualities I create portraits on paper or canvas. With great joy and respect I would draw portraits of you or your loved ones!

*Portreede joonistamise olen valinud oma esmaseks väljundiks, kuna kõik inimesed on kordumatud ja erilised. Silmade joonistamine lummab, neis on näha hinge sügavus. Nägu ja keha väljendavad iseloomu ja harjumusi. Neid tunnetades ja endast läbi lastes loon kujutise paberile või lõuendile. Suure rõõmu ja austusega joonistan ma portreesid Teist või Teie lähedastest.

*Рисование портрета я выбрала своим основным направлением. Все люди неповторимы и особенны. Рисуя глаза, глаза завораживают и в них видно бесконечность. Лицо и тело человека выражают характер и привычки. Ощущая и пропуская через себя, выражаю это на холсте или бумаге. Я с большой радостью и удовольствием нарисую Ваш портрет и ваших близких!

Contact: info@selenadar-art.com
Telephone: +372 53029597